top of page

Κλίμακα GRBAS (Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain)

Η Κλίμακα GRBAS είναι μια υποκειμενική μέτρηση της ποιότητας της φωνής. Χαρακτηρίζεται υποκειμενική γιατί η βαθμολόγηση εξαρτάται καθαρά από το κριτήριο του εξεταστή/ ακροατή και δεν βασίζεται σε κάποια νόρμα.

Τα αρχικά του ακρωνύμιου GRBAS αντιστοιχούν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της φωνής του εξεταζόμενου και είναι πάντα σταθερά. Αναπτύσσονται ακολούθως:


G: Grade/ Βαθμός_ Αφορά στον βαθμό βραχνάδας της φωνής ή/ και τη συνολική ποιότητα του ακουστικού αποτελέσματος.


Το Grade περιγράφει τη συνολική εικόνα της φωνής, αυτό που αντιλαμβανόμαστε στο πρώτο άκουσμα της φωνής του περιστατικού.


Βαθμολογείται σε κλίμακα 0-3, με 0: φυσιολογική φωνή, 1: ελαφρά διαταραχή, 2: μεσαία διαταραχή, 3: σοβαρή διαταραχή


R: Roughness/ Τραχύτητα_ Αφορά στην τραχύτητα, στην ανωμαλία της δόνησης των φωνητικών πτυχών (χορδών), ανωμαλία στις δονήσεις στη βασική συχνότητα ή/ και στο εύρος της κυματομορφής του παραγόμενου ήχου που προκύπτει από τις δονήσεις των φωνητικών πτυχών.

Η Roughness συχνά ακούγεται σαν δυο συχνότητες την ίδια στιγμή.

Βαθμολογείται σε κλίμακα 0-3, με 0: φυσιολογική φωνή, 1: ελαφρά τραχύτητα, 2: μεσαία τραχύτητα, 3: σοβαρή τραχύτητα


B: Breathy/Αναπνευστική_ Αφορά στην ποσότητα του αέρα που διαφεύγει από τη γλωττίδα και τις φωνητικές πτυχές άτακτα, κατά τη δόνησή τους.

Η Breathiness έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μικρότερων προτάσεων σε μήκος, καθώς ο τόνος είναι ανεπαρκής.

Βαθμολογείται σε κλίμακα 0-3, με 0: φυσιολογική φωνή, 1: ελαφρά αναπνευστικότητα, 2: μεσαία αναπνευστικότητα, 3: σοβαρή αναπνευστικότητα


A: Asthenic/ Ασθενική_ Αδυναμία ή έλλειψη δύναμης στη φωνή, που σχετίζεται με αδυναμία στο εύρος του παραγόμενου ήχου από τη δόνηση των φωνητικών χορδών, ή/και απουσία υψηλών αρμονικών.

Η Asthenic είναι η φωνή που ακούγεται «μικρή», αδύναμη, περιορισμένη.

Βαθμολογείται σε κλίμακα 0-3, με 0: φυσιολογική φωνή, 1: ελαφρά αδύναμη, 2: μεσαία αδύναμη, 3: σοβαρά αδύναμη


S: Strained/ Πιεσμένη_ Ασυνήθιστα υψηλή βασική συχνότητα, ύπαρξη θορύβου στο εύρος των υψηλών συχνοτήτων, ή/ και ένταση στις αρμονικές των υψηλών συχνοτήτων.

Η Strained είναι μια «σφιχτή» φωνή, πιεσμένη, σαν να ακούμε έναν περιορισμένο λάρυγγα.

Βαθμολογείται σε κλίμακα 0-3, με 0: φυσιολογική φωνή, 1: ελαφρά πιεσμένη, 2: μεσαία πιεσμένη, 3: σοβαρά πιεσμένη

bottom of page